Politika privatnosti

Trgovačko društvo Koracell d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 2001 g. pod MBS 080 400 593.

Ova Politika o privatnosti pruža okvirne informacije kako biste razumjeli obradu osobnih podataka koje Društvo prikuplja i obrađuje na svojim internetskim stranicama na domeni koracell.hr (u daljnjem tekstu „mrežne stranice“), sukladno zakonskim uvjetima, uključujući i odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu „GDPR“).

Ova politika privatnosti korištenja naših mrežnih stranica komplementarna je s Pravilnikom o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Pravilnik“) te se smatra njegovim sastavnim dijelom. Tekst Pravilnika dostupan je na mrežnim stranicama Društva pod odjeljkom „Dokumentacija“.

1. Voditelj obrade podataka

Koracell d.o.o. nespecijalizirana trgovina na veliko , Zagreb, Donje Svetice 40, OIB: HR 19402772447 , MBS: 080 400 593 („mi“) je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

2. Osobni podaci koje možemo prikupiti od vas

Vaše osobne podatke prikupljamo na različite načine, primjerice putem naših Internetskih stranica; putem telefona; putem kontakta elektroničkom poštom; putem prijava za posao; kroz osobni kontakt sa našim radnicima; kroz komunikaciju sa našim klijentima i dobavljačima. Dio podataka prikupljati ćemo ovisno o vrsti odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući (ukoliko za to dobijemo Vaš pristanak ili imamo legitimni interes za prikupljanje osobnih podataka):

 • kontakt podatke (kao ime, adresu, adresu elektroničke pošte i broj telefona);
 • informacije koje pružite o osobama za koje biste željeli da ih kontaktiramo kao referencu ili preporuku (Voditelj obrade podataka pretpostavlja da su te osobe prethodno dale pristanak za takvu komunikaciju);
 • druge informacije koje nam pružite, kao na primjer putem anketa;
 • putem kontakt obrasca na našim Internetskim stranicama.

Dodatno, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao možemo skupljati sljedeće vrste osobnih podataka:

 • prijašnja zaposlenja i obrazovanje;
 • OIB,
 • broj važeće putne isprave,
 • broj važeće osobne iskaznice,
 • datum rođenja,
 • spol,
 • informacije o bankovnom računu,
 • državljanstvo i status radnih dozvola,
 • informacije o poreznim olakšicama,
 • porezne podatke,
 • podatke o preporukama koje ste dostavili,

Uz Vaš izričit pristanak možemo prikupljati i:

 • presliku putne isprave,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku osobne fotografije,
 • podatke o invaliditetu i podatke vezane za zdravstveni status,
 • rezultate testova na opojna sredstva, uvjerenja o kaznenoj ili prekršajnoj kažnjavanosti.

Dodatno, možemo prikupljati podatke koje nam Vi dostavite o drugim osobama kao podacima o kontaktima u slučaju nužde.

Prikupljamo osobne podatke o Vašim posjetima internetskoj stranici, uključujući, ali neograničavajući se na podatke o prometu, lokaciji, web zapise, anketne sadržaje i sadržaje iz kontakt obrazaca te druge obavijesne podatke i resurse kojima pristupate. Zbirka navedenih osobnih podataka ubuduće će olakšati vaš posjet Internetskoj stranici jer ćemo vam moći predložiti relevantne sadržaje za vas na temelju lokacije s koje pristupate Internetskoj stranici.

Prikupljamo i sve informacije koje nam šaljete kada koristite naš kontakt obrazac („Kontaktirajte nas”, tj. „Pošaljite nam poruku”). Prikupljanje Vaših osobnih podataka putem naših kontakt obrazaca ne predstavlja zakonski ili ugovorni zahtjev; međutim, napominjemo da su polja označena zvjezdicom (*) obavezna polja, jer nam je navedena informacija potrebna kako bismo postupili ili odgovorili na Vaš zahtjev. Dijeljenje ostalih informacija ili osobnih podataka prilikom ispunjavanja naših obrazaca za kontakt temelji se na Vašoj slobodnoj odluci. U slučaju da nas kontaktirate, zabilježiti ćemo tu korespondenciju.

Vaše osobne podatke možemo koristiti za izravni marketing putem elektroničke pošte kada na to izričito pristanete u odgovarajućem kontakt obrascu. U bilo kojem trenutku možete ukinuti primanje budućih marketinških poruka.

3. IP adrese i kolačići

Možemo prikupljati podatke o Vašem računalu, uključujući dostupne podatke o IP adresi, operativnom sustavu i vrsti pretraživača. Riječ je o statističkim podacima o pretraživanju i uzorcima pretraživanja naših korisnika koji ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu.

Iz istog razloga, pomoću datoteke kolačića pohranjene na Vašem uređaju, možemo prikupljati općenite informacije o načinu na koji koristite Internet. Kolačići nam služe za poboljšanje internetske stranice i za pružanje bolje i personalizirane usluge.

Ako se Vašim računalom služe druge osobe, savjetujemo Vam da ne odabirete ponuđenu opciju “zapamti moje podatke” za pohranjivanje određenih informacija koje ste unijeli.

4. Kako koristimo Vaše osobne podatke

Voditelj obrade prikuplja i koristi prikupljene podatke u sljedeće svrhe:

 • Pružanje usluga i informacija o našim proizvodima
 • Obradu plaća (u slučaju kada je Društvo poslodavac),
 • Upravljanje odnosima između naših klijenata i dobavljača,
 • Slanje obavijesti o dostupnim radnim mjestima i drugu komunikaciju o događanjima, promocijama, programima, natjecanjima i istraživanjima tržišta rada (ali samo kada je takva aktivnost u skladu sa zakonskim propisima ili vašem izričitom pristanku i prethodnim obavijestima Voditelja obrade),
 • Pružanja odgovora na Vaše upite,
 • Vođenja, procjene i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući razvoj, jačanje i analizu naših usluga, upravljanje komunikacijama, analizu podataka, poslove računovodstva, revizije i drugih internih poslova),
 • Zaštitu i sprječavanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti,
 • Provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.

Svaka obrada osobnih podataka vršiti će se na temelju odgovarajućeg pravnog temelja koji može uključivati neku ili više od sljedećih kategorija:

 • izričit pristanak ispitanika,
 • za potrebe izvršenja ugovornih obveza ili poduzimanja radnji potrebnih za sklapanje ugovora (npr. obrade osobnih podataka za potrebe isplate plaća i doprinosa),
 • ukoliko je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade (npr. davanje dozvole za pristup Internetskim stranicama kako bi mogli pristupiti pruženim uslugama).

Dodatno, uz gore opisane aktivnosti, ako ste suradnik ili kandidat te se prijavite za posao, informacije koje smo naveli koristimo za sljedeće svrhe:

 • pružiti Vam prilike za zapošljavanje,
 • pružiti Vam usluge s područja ljudskih resursa, uključujući i usluge administriranje poticaja za zapošljavanje, upravljanja plaćama i disciplinskim mjerama,
 • pružiti Vam dodatne usluge, kao što su edukacija, savjetovanje i usluge vezane za promjenu odabira karijere i zanimanja,
 • procijeniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mjesto,
 • izvršiti analizu podataka, kao što su analiza kandidata za radno mjesto i analizu podatkovne baze dostupnih suradnika, izvršiti procjenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocjenjivanje radnih vještina, određivanje manjka vještina, koristiti podatke kako bi spojili pojedine tražitelje posla ili radnika sa konkretnim radnim mjestima, izvršiti analizu strukture podataka (trendova vezanih za zapošljavanje).

Prikupljene podatke možemo koristiti i na druge načine, ali o tome ćemo Vam pružiti odgovarajuću obavijest i informacije prije prikupljanja ili korištenja podataka.

5. Legitimni interes

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u legitimne poslovne svrhe, koje uključuju i sljedeće:

 • kada proces obrade omogućava, kako bismo poboljšali, promijenili, personalizirali ili na drugi način usavršili naše servise i komunikaciju u korist naših klijenata, kandidata i suradnika,
 • kako bismo identificirali i spriječili moguću prijevaru,
 • u nekim slučajevima neophodno za ispunjavanje naših zakonskih ili statusnih obaveza, primjerice za priopćavanje podataka nadležnim državnim tijelima ili tijelima vlasti,
 • kako bismo ojačali sigurnost mrežnih i informacijskih sustava,
 • kako bismo bolje razumjeli kako ljudi komuniciraju sa našim Internetskim stranicama;
 • za marketinške svrhe,
 • kako bismo pružili poštansku komunikaciju za koju smatramo da bi Vam mogla biti od interesa,
 • za određivanje učinaka promotivnih kampanja i oglašavanja.

Kada obrađujemo podatke u navedene svrhe cijeniti ćemo Vaša prava i osigurati da ona budu uzeta u obzir prilikom obrade podataka. Imate pravo prigovora na takvu obradu, i ako želite podnijeti prigovor, možete nas kontaktirati putem kontakata navedenih niže u ovom tekstu. Molimo Vas da pri tome imate na umu da ukoliko iskoristite pravo na prigovor, može se dogoditi da to utječe na našu mogućnost da za Vas izvršimo očekivane usluge.

Ne donosimo nikakve automatske odluke u domeni automatske obrade, uključujući profiliranje, što bi potencijalno moglo dovesti i do pravnih učinaka ili sličnih značajnih utjecaja na Vas.

6. Prijenos trećim stranama

Kako bismo si olakšali učinkovito korištenje Vaših podataka i osigurali Vam najbolji sadržaj i usluge, ponekad smo dužni otkriti Vaše podatke trećima.  Međutim, to je moguće samo u sljedećim slučajevima:

 • S dobavljačima, izvođačima i zastupnicima – s vremena na vrijeme možemo uključiti ili zaposliti druga poduzeća i pojedince da za nas obavljaju određene poslove. 
 • POSLuH d.o.o. , Srednjaci 22, HR – 10000 Zagreb (hosting i održavanje sadržaja naše web stranice).
 • InformatikaMatrica d.o.o. Donje svetice 40, 10000 Zagreb (održavanje web stranice)
 • S potencijalnim klijentima, tj. poslodavcima – u slučaju kada nam dostavljate osobne podatke putem kontakt forme, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način s namjerom apliciranja na objavljeni oglas ili natječaj na našim internetskim stranicama ili stranicama trećih osoba.
 • S potencijalnim klijentima, tj. poslodavcima – u slučaju kada se dostavlja otvorena molba putem kontakt forme, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način kako bi poslodavac samostalno procijenio zadovoljava li kandidat tražene kriterije te donio odluku o eventualnom zapošljavanju.
 • Ispunjenja zakonske obveze: pristup vašim podacima omogućiti ćemo vladinim tijelima ili tijelima za provedbu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene,  da smo zakonski obvezni tako postupiti.

Navedene osobe imat će pristup samo Vašim osobnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija, a koje ne smiju koristiti ni u koje druge svrhe. Ti primatelji morat će poštovati ugovorne obveze o privatnosti i povjerljivosti.

7. Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i dvostruku autentifikaciju prilikom ulaska u naše korisničke račune, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Iako ćemo učiniti sve kako bi zaštitili Vaše osobne podatke, slanje informacija putem interneta nikada nije u potpunosti sigurno te stoga ne možemo jamčiti sigurnost Vaših osobnih podataka koji se šalju putem internetske stranice, elektroničke pošte ili bilo koje aplikacije ili servisa koji je upravljan od treće strane. Svaki takav prijenos je isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Jednom kada dobijemo Vaše podatke i pošaljemo ih trećim stranama, koristimo stroge procedure i odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo onemogućili neovlašteni pristup, promjenu, brisanje ili prijenos navedenih osobnih podataka.

8. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe te ćemo na taj način ispuniti naše zakonske i regulatorne obaveze osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. To je u pravilo razdoblje od 2 kalendarske godine.

9. Vaša prava

Vama, kao Ispitaniku, osigurana su prava određena člancima 15. do 22. GDPR-a:

 • pravo pristupa: ispitanik ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, kako bi se uvjerio da su podaci obrađeni sukladno zakonu.
 • pravo na ispravak: ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka, kako bi zaštitio ispravnost takvih podataka.
 • pravo na zaborav: ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka koje se odnose na ispitanika te tražiti da se osobni podaci dalje ne obrađuju.
 • pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade ograničenje obrade ispitanikovih podataka.
 • pravo na prenosivost podataka: ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.
 • pravo prigovora: ispitanik ima pravo Voditelju obrade podnijeti prigovor, u bilo koje vrijeme obrade podataka temeljem odredbi GDPR, bez obveze da obrazloži svoju odluku.
 • pravo da ne bude subjekt odluka temeljnih na automatiziranoj obradi: ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.
 • pravo na prigovor nadzornom tijelu: ispitanik ima pravo ulaganja prigovora nadležnom tijelu u državi članici ispitanikovog prebivališta, mjesta rada ili mjesta moguće povrede osobnih podataka, ukoliko ispitanik smatra kako su obradom podataka povrijeđene odredbe GDPR.

Kada se obrada podataka temelji na pristanku ispitanika, sukladno čl.7. GDPR, ispitanik ima pravo povući svoj pristanak u bilo koje vrijeme.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o načinima na koje obrađujemo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas kontaktirate putem adresa navedenih u odjeljku br. 11: „Kako nas kontaktirati“.

10. Ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika o privatnosti može se periodično ažurirati u skladu sa našim pravilima postupanja u vezi privatnosti i zakonskim izmjenama. U slučaju znatnih izmjena, biti ćete obaviješteni putem vidljive obavijesti na našim Internetskim stranicama sa oznakom na vrhu svake Obavijesti kada je bilo izvršeno posljednje ažuriranje.

11. Kako nas kontaktirati

Ako imate dodatna pitanja ili komentare, ili želite ostvariti svoja prava, molimo Vas da nam pišete na:

Koracell d.o.o. Donje Svetice 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska

ili

Telefon: +385 1 2383 755
Fax: +385 1 2383 766
e-mail: info@koracell.hr